THỨ BA: BÀI TẬP LƯNG

[GYM EXERCISES] MỨC ĐỘ TRUNG CẤP / 5 NGÀY 1 TUẦN

TUESDAY: Complete Back Workout!

Thứ 2 chúng ta đã tập ngực, ngày hôm nay là thứ 3 chúng ta sẽ tập phần lưng, một bộ phận rất quan trọng của cơ thể:


Sau đây là những gì chúng ta thực hiện trong thói quen này:

Lat Pull Down
3 Sets of 12 Reps

One Arm Row
6 Sets of 10 Reps each side

Reverse Grip Pull Down
3 Sets of 12 Reps

Barbell Row
6 Sets of 10 Reps

Close Grip Pull Down
3 Sets of 12 Reps

Rack Pulls
6 Sets of 10 Reps

Đảm bảo bạn sẽ | COMMENT | LIKE | SHARE |

Bại tập thứ 2: NGỰC https://business.facebook.com/sportswearconcept/videos/2029159307366679/

Hãy theo dõi Pgae để xem các video tiếp theo tại Sportswear Concept nhé!
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên

Bình luận